divendres, 31 d’octubre de 2008

Educació Infantil

Continguts bàsics

Primer
Dibuix lliure i autorretrat. Pintura amb pinzell i tampons vegetals sobre diferents materials. Manipular paper i cartolina: retallar i plegar, elaborar composicions a partir del concepte de simetria. Collage amb pedretes i altres materials naturals. Paper maixé, superposició de tires de paper i pasta de paper: creació de volum a partir d’un motllo senzill (globus). Fer un mòbil amb elements de la natura. Construccions geomètriques o lliures a partir de material de reciclatge amb cola o cinta adhesiva. Papiroflèxia: crear figures divertides. “Scoobidú”: joies de fantasia amb materials de bijuteria infantil.

Segon
Dibuix lliure, geomètric i autorretrat. Pintura amb pinzell, amb sorra i guixos de colors. Estampació sobre diferents materials. Manipular paper i cartolina: retallar i plegar, elaborar composicions a partir del concepte de simetria. Collage amb materials naturals i feltre. Fer un mòbil amb elements de la natura. Paper maixé, superposició de tires de paper i pasta de paper: creació de volum a partir d’un motllo senzill (globus). Construccions de maquetes a partir de material de reciclatge amb cola o cinta adhesiva. Papiroflèxia: crear figures divertides. “Scoobidú”: joies de fantasia amb materials de bijuteria infantil. Costura senzilla.