dijous, 6 de novembre de 2008

Cicle Mitjà

Continguts bàsics

Tercer
Dibuix lliure, de màquines i autorretrat. Pintura i estampació amb tampons vegetals. Modelatge amb pasta de paper, màscares i volums a partir d’un motllo senzill. Construccions amb fusta, guix, ciment i cartró. Maquetes lliures amb materials de reciclatge. Papiroflèxia i manipulació del paper. Costura senzilla i bijuteria infantil. Paper maixé.

Quart
Dibuix lliure, saber fer un esbóç per a la creació d’un volum o una maqueta. Autorretrat amb ciment i collage d’elements naturals. Pintura i estampació amb tampons vegetals. Modelatge amb pasta de paper i paper maixé. Màscares i volums a partir d’un motllo senzill. Creació de figures volumètriques a partir d’un esquelet de filferro i paper maixé. Construccions amb fusta, guix, ciment i cartró. Valorar el material emprat i saber fer un bon ús de les eines de treball. Costura i bijuteria artesanal.